Krizna komunikacija

Na krizo se ne da pripraviti. Če bi bilo tako, le – te ne bi
obstajale. Lahko pa se pripraviš na srečanje z nepričakovanim.

Če se bo razumelo krizno komunikacijo kot  na minuto podrobno
načrtovano zadevo za predvideno katastrofo, boste iz nepredvidljivega
še toliko bolj iztrgani iz napačno osnovane zaščite.
Krizni odnosi z javnostjo /PR zato še toliko bolj predstavljajo, v
prvotenem pomenu, mehaniko oziroma dramaturgijo razumevanja kriz
in škandalov.

Dobra krizna komunikacija pomeni, da se osnovne odločitve postavi
najprej na stran.
Po drugi strani pa ni slabo imeti vseh telefonskih številk pri roki, če se
zadeve zaostrijo. Vendar vseeno manj priročno, če se o tem koga
poklicati začne pogovarjati šele v takem primeru.