Lobiranje/Javne afere

Lobbying in javne afere predstavljajo v demokratičnem sistemu
upravičeno zaščito pred javnostjo in političnim odločanjem. In
ne pristanek na zveznem uradu za računsko kontrolo ali pa na
preiskovalnem uradu.

Imate dobre argumente. Mi smo pristojni, da le – te pripravimo tako, da
vas bodo razumeli.
Razvijamo startegijo kako vaše argumente pripeljati do pravih oseb ob
pravem času.
Tako da vas bodo slišali.

Kot clan avstrijskega zdruzenja za javne zadeve (ÖPAV) delujemo v skladu s kodeksom ÖPAV.