Odnosi z javnostjo

Spletna stran glede na “state of the art” ne zadostuje.
Je samoumevna.

Online PR – Online odnosi z javnostjo so instrument, ki pridobiva vedno
več možnosti in s tem vedno več moči v kolesju komunikacijskih
instrumentov.

Sem spada spletna stran s pravilnimi vsebinami, pravilna funkcionalnost
in tehnika. Sem pa spada tudi uporaba internetnih platform drugih,
razvoj pravilnih strategij, katere se da najti preko iskalnikov ali s
pomočjo ciljnih interaktivnih in osebnih instrumentov.