Povprasevanja

Obstajata dva načina povpraševanj. Taka pri katerih boš sam
nekaj želel izvedeti in taka, ki morajo potrditi lastne ocenitve.

Znanstveno pravilna izvedba povpraševanj mora biti samoumevna
(empirično družbeno raziskovanje). Če se gre pri tem za rezultate
povpraševanja in le – te uporabite v svojem komunikacijskem delu, ne
zadostuje, da določeno pravilno merite.
Rezultati morajo biti tudi pripravljeni in hitri na doseg.

Umetnost se nahaja v tem, da se znanstvena jedernatost združi z
uporabnim, na primer: skladnost medijskega dela.