Sponzorstvo

Ne zadostuje dobro delati. Mora se tudi dobro narediti.

Sponzorstvo dobro dene. Tistemu ki uživa na račun sponzorstva na vsak
način. Prav tako dobro dene sponzorju. Le – ta za svojo storitev oziroma
denarno storitev, v idealnem primeru, napreduje v poznavnosti in
izboljša svojo podobo.
Pri tem se mora uporabiti komunikacijski potencial sponzorstva na
najboljši način.
To se začne s pravilno tematiko sponzorstva – kultura, družba, šport,
okolje….Izbrati moraš pravilnega partnerja, da lahko razviješ
verodostojno zgodbo.

V bistvu se gre zato, da se pove zgodbo pravim ljudem na primeren
način. Če se vse to posreči, je odnos s sponzorjem uspel.