Training

Veliko stvari se lahko zastopa v komunikacijskem poslu. Vendar ne vse.
Svojim strankam ponujamo po meri načrtovane seminarje, ki imajo
razvite pomembne tehnike komunikacije.

Corporate Wording v vsakodnevnem poslovanju

Ta seminar pomaga vašim sodelavkam in sodelavcem, ki v dogovoru z
vašim podjetjem ali organizacijo, dnevno živijo z e-maili, pismi, članki…

Medijski training za govorce

V odnosu s tiskovnimi mediji, radiji in TV se naj ne bi storilo nič
napačnega. Skupaj z eksperti pripravljamo za vse situacije, v katerih
boste morali oziroma smeli spregovoriti – poročatii o vašem podjetju ali
vaši organizaciji.